Een scheiding regelen is voor twee of meerdere partijen vaak een vervelende periode waar een hoop bij komt kijken. Zowel emotioneel gezien als bijvoorbeeld administratief gezien. U kunt dan vaak ook wel wat hulp gebruiken wat betreft de echtscheiding. Deze hulp kunt u vinden in de vorm van mediation. In deze tekst gaan we laten zien hoe een scheiding regelen door middel van een mediation een fijne manier van scheiden kan zijn. Op die manier is het zo dat ondanks dat het een vervelende periode is, het wel een gemakkelijkere manier van scheiden is dan wanneer dit via een rechter gaat.

Wat is echtscheiding mediation?


Echtscheiding mediation is een manier van scheiden die het veel minder zwaar maakt dan wanneer u de scheiding regelt zonder behulp van de mediator. Een mediator is een persoon die namelijk tussen de beide partijen in gaat staan. Er zijn namelijk twee partijen die de scheiding aanvragen Vaak speelt er een hoop tussen deze twee partijen en dit krijgen zij niet zomaar uitgesproken. De mediator gaat om de beurt met beide partijen in gesprek en luistert naar de verhalen van de personen. Op die manier kunnen beide mensen dus ook hun verhaal doen en gehoord worden.

 Daarnaast wordt tijdens echtscheiding mediation gesproken over de wensen van beide personen in het heden, maar ook in de toekomst. Het volgende is een gesprek met beide personen tegelijk en de mediator zal tijdens dit gesprek fungeren als leider van het gesprek. Hierdoor komen beide personen dus ook aan het woord en kan er gesproken worden over de toekomst. Wat zien de beide partijen in de toekomst en hoe willen zij dit voor elkaar krijgen?

Verdeling van belangrijke spullen

Dit betreft bijvoorbeeld het verdelen van alle belangrijke spullen, maar ook hoe alles geregeld wordt omtrent de kinderen. Er wordt dus op dat moment ook al direct een afspraak gemaakt over hoe dit allemaal ingevuld gaat worden en het is natuurlijk ook zo dat dit vastgelegd wordt in een ouderschapsplan en een mediation plan. De scheiding regelen wordt op die manier dus ook vastgelegd zodat beide partijen hier naar terug kunnen verwijzen op het moment dat dit nodig is.

Voordelen van echtscheiding mediation


Er zitten een hoop voordelen aan echtscheiding mediation. De scheiding regelen gaat namelijk vaak soepeler wanneer er een mediator in het spel is. Dat is ten eerste zo omdat er een tussenpersoon is. Die zorgt er voor dat beide personen zich gehoord voelen en hun verhaal kunnen doen. Ook zorgt het ervoor dat beide personen aan het woord kunnen komen en er dus ook een eerlijk proces is.

Dat komt ook omdat de mediator natuurlijk onpartijdig is en daardoor voor beide personen aanwezig is. Ook hoeft de scheiding hierdoor niet te veranderen in een vechtscheiding omdat er een plan wordt opgesteld waar beide partijen het uiteindelijk mee eens zijn. Al met al is er dus een soepelere manier om een scheiding in gang te zetten door middel van het inzetten van scheiding met een mediator.

Bron: https://zorgelooschscheiden.nl/